Wat is het BIZ!

foto

Op dit moment is het plein Zonnehof een verrommeld gebied met veel auto’s dat qua onderhoud achterstallig is. Het Burger Initiatief Zonnehof – BIZ! – spant zich in om het plein Zonnehof te vergroenen, gelijklopend met de plannen voor de transformatie van het bibliotheekgebouw.
De Provincie Utrecht stelt voor het vergroenen van het gebied geld ter beschikking. Een landschapsbureau krijgt opdracht om het plan voor het park uit te werken. Uitgangspunt is dat het plein Zonnehof getransformeerd wordt naar een parkachtig gebied, als een ‘Voorhout’ voor de stad, zonder doorgaande verkeersverbindingen. De oude bomen blijven bewaard en zijn de natuurlijke basis voor de inrichting. Volgens planning gaan de verbouw van het bibliotheekgebouw en de aanleg van het park strak gelijk op, zodat bij oplevering de bewoners en bezoekers kunnen genieten van een verkeersluwe, groene plek nabij het stadscentrum.

HET PLEIN ZONNEHOF IN DE TOEKOMST – PARKACHTIGE ALLURE – EEN ‘VOORHOUT’ VAN HET STADSCENTRUM

 

Leden van het BIZ!
Fons Asselbergs, oud-wethouder van Amersfoort en schrijver van ‘De kiemkracht van Amersfoort’ (2012) etc
Barbara Bastiaanssen, voorheen senior consultant bij Portaal en inmiddels drijvende kracht achter Power, een groep van vitale ouderen
Jan Poolen, architect, directeur ZEEP, mede-initiator van plan voor de transformatie van de openbare Bibliotheek
Johanna van der Werff, directeur Architectuurcentrum FASadE
Henk van den Broek, voormalig directeur Woningcorporatie SCW (nu de Alliantie) en van Heijmans Vastgoed; o.m. betrokken bij de stedelijke ontwikkeling van Amersfoort
Martin Boswinkel, directeur vastgoed Mooiland te Ede
Albert van Ool, initiatiefnemer van de manifestatie Leegstand, maart 2013, in het
Rietveldpaviljoen