Stand van zaken

def

Op 30 augustus a.s. presenteert het BIZ! de plannen voor de aanleg van het park aan de raad en aan de stad tijdens ‘Het Plein’. Voorwaarde is dat dan het collegebesluit is genomen en door het college een Raadinformatiebrief (RIB) is verzonden.

G84 voor tuin- en landschapsarchitectuur heeft opdracht gekregen om het Concept-parkontwerp  uit te werken tot een Definitief Ontwerp+. Het plan wordt deze zomer afgerond. In het DO+ worden de afspraken met de omliggende eigenaren verder uitgewerkt en wordt de wateropgave ingepast.

Volgens planning wordt het plein voor de zomer van 2017 opgeleverd als plein.