Het plein Zonnehof

J_04_lommerijk

Op dit moment is het plein Zonnehof een verrommeld gebied met veel auto’s, dat qua onderhoud achterstallig is. Het Burger Initiatief Zonnehof – BIZ! – spant zich in om het plein Zonnehof te vergroenen, gelijklopend met de plannen voor de transformatie van het bibliotheekgebouw. De Provincie Utrecht juicht dit initiatief en stelt voor het vergroenen van het gebied geld ter beschikking. Bureau G84 tuin- en landschapsarchitectuur, zelf gevestigd aan het plein Zonnehof, maakt in opdracht van het BIZ! een ontwerp.
Uitgangspunt is dat het plein Zonnehof getransformeerd wordt naar een parkachtig gebied, als een ‘Voorhout’ voor de stad, zonder doorgaande verkeersverbindingen. De oude bomen blijven bewaard en zijn de natuurlijke basis voor de inrichting. Volgens planning gaan de verbouw van het bibliotheekgebouw en de aanleg van het park strak gelijk op, zodat bij oplevering de bewoners en bezoekers kunnen genieten van een verkeersluwe, groene plek nabij het stadscentrum. Berichten hierover volgen op deze site