Kaderstellende notitie

bijlage

Medio 2015 gaven college van B&W en gemeenteraad akkoord op de ontwikkeling van een stadspark op de Zonnehof. De provincie Utrecht stelt E 600.000,- beschikbaar voor realisatie. In deze notitie beschrijft de gemeente het ontwerpproces en het participatie traject. Tevens worden hier de ontwerp uitgangspunten beschreven.

Download kaderstellende notitie