Participatie

K_3 december 2007 014

Het BIZ betrekt gebruikers, omwonenden en eigenaren graag bij de planvorming van het park. Bureau De Regie, adviseurs particulier opdrachtgeverschap, heeft opdracht van het BIZ! om dit proces te begeleiden. De vorderingen kunt u volgen op deze site.

Medio 2015 gaven college van B&W en gemeenteraad akkoord op de ontwikkeling van een stadspark op de Zonnehof. De provincie Utrecht stelt E 600.000,- beschikbaar voor realisatie.