Stand van zaken

def

Op 30 augustus a.s. presenteert het BIZ! de plannen voor de aanleg van het park aan de raad en aan de stad tijdens ‘Het Plein’. Voorwaarde is dat dan het collegebesluit is genomen en door …

Dag van de Architectuur

FullSizeRender

Tijdens de Dag van de Architectuur die FASdE organiseerde op zaterdag 18 juni j.l. was het Boekhuis opengesteld en kon het publiek voor het eerst sinds lange tijd weer binnen kijken in het pand, waar …

Park Zonnehof – Definitief Ontwerp

def

Op dinsdag 1 december jl presenteerde het BIZ! het Concept van het Definitief Ontwerp voor het park Zonnehof. Dat het als concept werd gepresenteerd, heeft te maken met de ontwikkelingen rond de aankoop van het …

Start bouw Het Boekhuis

fotoboekhuis

Maandag 13 juni j.l. is de voormalige bibliotheek overgedragen aan het CPO initiatief en sinds deze week is de verbouwing van ‘Het Boekhuis’ gestart.

Wat is het BIZ!

foto

Op dit moment is het plein Zonnehof een verrommeld gebied met veel auto’s dat qua onderhoud achterstallig is. Het Burger Initiatief Zonnehof – BIZ! – spant zich in om het plein Zonnehof te vergroenen, gelijklopend …

Manifest BIZ!

manifest

Op 22 maart 2013 presenteerde haar plannen voor een integrale transformatie van het gebied: revitalisatie en vergroening van het plein en transformatie van de omliggende gebouwen

Kaderstellende notitie

bijlage

Medio 2015 gaven college van B&W en gemeenteraad akkoord op de ontwikkeling van een stadspark op de Zonnehof. De provincie Utrecht stelt E 600.000,- beschikbaar voor realisatie. In deze notitie beschrijft de gemeente het ontwerpproces en het …

Participatie

K_3 december 2007 014

Het BIZ betrekt gebruikers, omwonenden en eigenaren graag bij de planvorming van het park. Bureau De Regie, adviseurs particulier opdrachtgeverschap, heeft opdracht van het BIZ! om dit proces te begeleiden. De vorderingen kunt u volgen …

Het plein Zonnehof

J_04_lommerijk

Op dit moment is het plein Zonnehof een verrommeld gebied met veel auto’s, dat qua onderhoud achterstallig is. Het Burger Initiatief Zonnehof – BIZ! – spant zich in om het plein Zonnehof te vergroenen, gelijklopend …

De plannen

leaflet

De plannen voor de transformatie van de bibliotheek tot een woonproject met 25 appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen verkeren in een vergevorderd stadium. Onlangs kocht Woonvereniging Bibliotheek Zonnehof – Boekhuis het voormalige bibliotheekgebouw aan de Zonnehof …

Dag van de Architectuur

F_foto

Op een druk bezochte Dag van de Architectuur op 21 juni 2015 gaven Jan Poolen van het BIZ! en Barbara Bastiaanssen van Boekhuis toelichting op de ideeën

Het Rietveldpaviljoen

N_6b162b96ae40e1c9b912a2a3ed38084976fa3c4

De gemeente heeft het streven om de culturele bestemming van het paviljoen in stand te houden, daartoe geadviseerd door Fons Asselbergs in zijn nota ‘De kiemkracht van Amersfoort’ uit 2012. In de toekomst moet het …

GG&GD

M_ggd_amersfoort

Het GG&GD-gebouw staat te koop bij de stadsmakelaar. Het BIZ! hoopt op een passende ontwikkeling die zich goed voegt en waarde toevoegt aan het gebied .

Planning

I_VO-05_bewerkt

Naar verwachting wordt eind oktober de omgevingsvergunning aangevraagd. Startbouw bouw eind februari 2016. Gestreeft wordt naar oplevering eind 2016.

De pers

P_BIZ_Page_2

De pers publiceert regelmatig over de ontwikkelingen van het gebied en gebouwen

Tentoonstelling New Horizons

Schermafbeelding 2015-09-08 om 22.07.14

Op vrijdag 11 september om 16:00 start in het Rietveldpaviljoen de tentoonstelling “New Horizons”. Met werk van Jan van der Meulen, Trudy de Mooy en Johanna van der Werff.